Ułatwienia dostępu

DZIEŃ DZIECKA OPEN

Formularz rejestracyjny: https://www.strzelectwo.lodz.pl/

REGULAMIN ZAWODÓW

„DZIEŃ DZIECKA” OPEN

1.CEL ZAWODÓW

− możliwość rywalizacji zawodników w kategorii Open

− promocja sportów strzeleckich w województwie łódzkim,

− promocja Gminy Zelów jako miasta przyjaznego dla sportu strzeleckiego

2.ORGANIZATOR

− TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING Łódź

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

− 02.06.2024 godzina 08.00 strzelnica SIGMA SHOOTING w Zelowie, ul. Pułkownika Witolda Pileckiego 2 (wjazd od ul. Kościuszki)

4.PROGRAM ZAWODÓW

− karabin pneumatyczny 60 OPEN

− pistolet pneumatyczny 60 OPEN

5.UCZESTNICTWO

− zawodnicy posiadający licencję PZSS

−  klubowicze SIGMA SHOOTING

6. KLASYFIKACJA

− indywidualna według uzyskanych wyników

7. NAGRODY

− indywidualnie za I miejsca puchary

− indywidualnie za miejsca I – III – medale

– indywidualne Dyplomy za uczestnictwo

8. ZGŁOSZENIA

− zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 24 maja 2024 roku na adres e-mail: zawody@sigma-shooting.pl na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie www.sigma-shooting.pl w zakładce „DZIEŃ DZIECKA OPEN” lub www.strzelectwo.lodz.pl – listy startowe ukazane będą na stronie

www.sigma-shooting.pl w zakładce „DZIEŃ DZIECKA OPEN”.

Ilość miejsc ograniczona

– decyduje kolejność zgłoszeń

− Wszystkie informacje pod numerem telefonu: 600319307 – Bartłomiej Zawierucha

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

− startowe 60zł

10. SPRAWY RÓŻNE

− zawody odbędą się zgodnie z przepisami ISSF i powyższym regulaminem;

− uczestnicy zawodów, biorąc udział w tych zawodach, wyrażają zgodę na publikowanie ich danych

osobowych i wizerunku w komunikacie, relacjach z przebiegu i zakończenia zawodów

zamieszczonych w materiałach promocyjnych organizatora, współorganizatora oraz w mediach, a

udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Zgodnie z

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. i ustawą z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000, z późn. zm.).

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu;

– interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatorów.