REGULAMIN ZAWODÓW

REGULAMIN otwartych zawodów strzeleckich SIGMA SHOOTING Łódź 1. Cel zawodów: umożliwienie członkom Towarzystwa Strzeleckiego SIGMA-SHOOTING Łódź współzawodnictwo w zakresie strzelania z broni sportowej. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Towarzystwa oraz Gości. 2. Termin zawodów: zawody zorganizowane są w formie 10 comiesięcznych edycji. Dokładne terminy, oraz rozgrywane w tych terminach konkurencje, zostaną podane na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów na stronie SIGMA-SHOOTING (www.sigma-shooting.pl). Godzina rozpoczęcia i zakończenia zawodów: określona w ogłoszeniu o terminie zawodów i kalendarzu zawodów SIGMA-SHOOTING Łódź. 3. Konkurencje:  3.1 Karabin dowolny pozycja leżąca – KdwL10 • pozycja leżąc, • odległość 50 m, • tarcza zgodna z przepisami ISSF, • nabój .22lr lub .22short, • 5 min. czas przygotowawczy i strzały próbne • 10 strzałów ocenianych,… Read More

Continue Reading

JEST POMYSŁ, MOŻE BYĆ REALIZACJA , JEST POMYSŁ ABY POWSTAŁA ZAKŁADKA Z PREZENTACJĄ BRONI KLUBOWICZÓW

SZCZEGÓLNIE DOTYCZY TO BRONI KOLEKCJONERSKICH. POLEGAŁO BY TO NA TYM, ŻE KLUBOWICZE PRZESYŁAJĄ NA MAILA kontakt@sigma-shooting.pl KILKA ZDJĘĆ WRAZ Z OPISEM SWOJEJ BRONI. NASTĘPNIE BYŁY BY DODANE NA STRONĘ BEZ DANYCH POSIADACZA – (ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA) – ZAWSZE MOŻNA BYŁO BY ZORGANIZOWAĆ PIKNIK NA STZRELNICY CELEM PREZENTACJI

Continue Reading