PREMATCH ROZPOCZYNAMY O GODZINIE 10.00 W DNIU 17.05.2019R. / PREMATCH WE START AT 10 HOURS ON 17.05.2019