Informacje o zawodach:
Nazwa zawodów: Breda Polish Shotgun Championship
Termin:
17-19 maj 2018
Miejsce:
Strzelnica Towarzystwa Strzeleckiego „Sigma Shooting” Drużbice
Organizator:
TS Sigma Shooting, KS Tarcza Szamotuły
Kierownik Zawodów:
Leszek Madajewski (POL), Mariusz Michalski (POL)
Sędzia główny:
Rainer Stettnisch (GER)
Leszek Madajewski (POL) preematch
Kierownik Biura Obliczeń:
Marta Madajewska
Poziom zawodów:
Level III
Ilość torów:
16 w tym: 2 breneka, 1 loftka, 13 śrut
Minimalna ilość strzałów:
206 ( breneka 20 , loftka 16 , śrut 170)
Maksymalna ilość zawodników w meczu głównym: 126
Preematch tylko dla funkcyjnych i sponsorów.
Klasy sprzętowe:
Open, Standard, Standard Manual, Modified (klasyfikacja przy minimum 10 zawodnikach),
Kategorie zawodnicze:
Lady, Senior, Super Senior ( klasyfikacja przy minimum 5 zawodnikach).
Amunicja:
Zgodna z przepisami IPSC (załącznik E1) z wyjątkiem: loftka może posiadać maksymalnie 9 kulek o maksymalnej średnicy 9 mm.
Kąty bezpieczeństwa: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa,
Drużyny:
Minimum 3 osobowe
Termin rejestracji: start 01.03.2018r. godz. 20.00
01.05.2019 zakończenie rejestracji
Opłata startowa:
400 PLN (110 USD) przelewem do 05.05.2018 r. Opłatę należy wnieść 14 dni po terminie rejestracji. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje wykreślenie z listy startowej.
500 PLN (140 USD) na miejscu w dniu zawodów
Opłata za zgłoszenie drużyny:
200 PLN (60 USD) przy zgłoszeniu minimum 3 drużyn w dywizji lub kategorii.
Dane do przelewu bankowego:
TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING
91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45
 88 1140 2004 0000 3902 7660 8679 w tyule wpłaty: Imię Nazwisko „Składka na zawody 18.05.2019r.”

Przepisy:
IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Opłata arbitrażowa:
400 PLN (100 USD)
Ograniczenia:
Zawody tylko dla zawodników IPSC:

 • polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
 • zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Kontakt :
Leszek Madajewski: telefon: +48 604 458 508 , e-mail: leszek@uklad.com.pl
Mariusz Michalski: telefon: +48 510 394 293, e-mail: kontakt@sigma-shooting.pl

Strona zawodów: http://www.sigma-shooting.pl

UWAGA: Fotografowanie i filmowanie przebiegu możliwe tylko z poza wyznaczonego obszaru torów. Dotyczy to również zawodników.

 • Match name: BredaShotgun Polish Chamionship
 • Date: 17-19 May 2018
 • Location: Shooting Range Sigma Shooting, Drużbice
 • Organizer: TS Sigma Shooting, KS Tarcza Szamotuły
 • Match Director:

Leszek Madajewski (POL), Mariusz Michalski (POL)

 • Range Master:

Rainer Stettnisch (GER)

Leszek Madajewski (POL) preematch

 • Stats Officer:

Marta Madajewska

 • Level III
 • Number of stages:

16 ( 2 slug , 1 buckshot, 13 birdshot )

 • Mininimum rounds;

206 ( slug 20, buckshot 16, birdshot 170)

 • Main Match capacity: 126

Preematch for RO’s and Sponsors only.

 • Divisions:

Open, Standard, Standard Manual, Modified. A divisions is valid if there are at least 10 shooters.

Categories:

Lady, Senior, Super Senior. A category is valid if there are at least 5 shooters.

 • Ammunition restrictions:
  IPSC-Shotgun rules, Appendix E1, with the following exemption: buckshot is limited to a maximum of 9 pellets with maximum 9 mm diameter,
 • Safety angels: for structural reasons, they can be narrowed safety angles,
 • Teams:

Minimum 3 competitors on team

Start registration : 01/03/2019r. 20.00hours

 • Registration deadline:

01.05.2018

 • Entry fee (individual):

400 PLN (110 USD) in advance to 05.05.2018 r. Payments must be made within 14 days after registration. No payment after this date will cause deletion from the start list.

500 PLN (140 USD) on the range

 • Entry fee (team):

200 PLN (60 USD), minimum 3 teams on Division or Category

 • Bank transfer informations:

The fee has to be paid in advance to the bank account of:

TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING

91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45

PL  88 1140 2004 0000 3902 7660 8679

SWIFT/BIC : BREXPLPWMBK

The title of the transfer: Name and surname, „Premium for competition 18.05.2019”

 • Rules

IPSC, last edition and interpretations

 • Arbitration fee

400 PLN (100 €)

 • Limitations

Only for IPSC competitors: 
– polish, according to list of Region IPSC Polska, owned PZSS competitor license.
– foreign, on the list of IPSC members in their region

Contact:

Leszek Madajewski: phone: +48 604 458 508 , e-mail: leszek@uklad.com.pl

Website: www.sigma-shooting.pl

NOTE: Photographing and filming possible only from outside the designated stage area. This also applies to competitors.

SPONSORZY / SPONSORS