LINK DO REJESTRACJI : https://practiscore.com/polish-national-championship-pcc-2021/register

Informacje o zawodach:
Nazwa zawodów: Mistrzostwa Polski PCC IPSC 2021
Termin: 23-24 październik 2021
Miejsce:

IBION Ostróda
53.691293453884484, 19.997485256943957

Organizator: TS Sigma Shooting, WKS 10 Olsztyn
Kierownik Zawodów:
Kmail KALINOWSKI (POL), Bartłomiej Zawierucha (POL)
Sędzia główny:
Paweł OLECH (POL)
Delegat Techniczny PZSS:
Dariusz MIERZEJEWSKI (POL)
Kierownik Biura Obliczeń:
Dorota ZAWIERUCHA (POL)
Poziom zawodów:
Level III
Ilość torów: 14

Minimalna ilość strzałów:
260
Maksymalna ilość zawodników w meczu głównym: 120
Preematch tylko dla funkcyjnych i sponsorów.
Kategorie zawodnicze:
Lady, Senior, Super Senior ( klasyfikacja przy minimum 5 zawodnikach).
Amunicja:
Zgodna z przepisami IPSC
Kąty bezpieczeństwa: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa,
Drużyny:
Minimum 3 osobowe

Termin rozpoczęcia rejestracji 07.09.2021r.
Termin zakończenia rejestracji: 20.10.2021r.
Opłata startowa: 370 PLN (85 EUR) przelewem do 20.10.2021 r. Opłatę należy wnieść 7 dni po terminie rejestracji. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje wykreślenie z listy startowej.
500PLN (110EUR) na miejscu w dniu zawodów
Opłata za zgłoszenie drużyny:
100 PLN przy zgłoszeniu minimum 3 drużyn w kategorii.
Dane do przelewu bankowego:
TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING
91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45
 88 1140 2004 0000 3902 7660 8679

Przepisy:
IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Opłata arbitrażowa:
300 PLN
Ograniczenia:
Zawody tylko dla zawodników IPSC:

  • polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
  • zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Kontakt :
Kamil Kalinowski: telefon +48 605 669 128 , e-mail: kamross@poczta.fm

Bartłomiej Zawierucha: telefon +48 600 319 307 ,
e-mail: pcc2021@sigma-shooting.pl

Strona zawodów: https://www.sigma-shooting.pl

UWAGA: Fotografowanie i filmowanie przebiegu możliwe tylko z poza wyznaczonego obszaru torów. Dotyczy to również zawodników.

INFORMACJA DLA OSÓB CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W OBU MECZACH: ISTNIEJE JEDYNA MOŻLIWOŚ W SOBOTĘ 23.10.2021r STRZELIĆ MECZ STRZELBOWY I W NIEDZIELĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI PCC

Information about the competition
Match name: Polish National Championship PCC 2021
Date: 23-24 October 2021
Location: Shooting Range IBION Ostróda
Organizer: TS Sigma Shooting, WKS 10 Olsztyn
Match Director:
Kamil KALINOWSKI (POL), Bartłomiej Zawierucha (POL)
Range Master:
Paweł OLECH (POL)
Stats Officer:
Dorota ZAWIERUCHA (POL)
Level III
Number of stages:
14
Mininimum rounds;
250
Main Match capacity: 120
Preematch for RO’s and Sponsors only.
Categories:
Lady, Senior, Super Senior. A category is valid if there are at least 5 shooters.
Ammunition restrictions:
IPSC-Shotgun rules,
Safety angels: for structural reasons, they can be narrowed safety angles,
Teams:
Minimum 3 competitors on team
Registration deadline:
20.10.2021
Entry fee (individual):
370 PLN (85 EUR) in advance to 15.10.2021 r. Payments must be made within 7 days after registration. No payment after this date will cause deletion from the start list.
500 PLN (110EUR) on the range

Entry fee (team):
100 PLN (25 EUR), minimum 3 teams on Category
Bank transfer informations:
The fee has to be paid in advance to the bank account of:
TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING
91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45
PL  88 1140 2004 0000 3902 7660 8679
SWIFT/BIC : BREXPLPWMBK

Rules
IPSC, last edition and interpretations
Arbitration fee
300 PLN (80 €)
Limitations
Only for IPSC competitors:

  • polish, according to list of Region IPSC Polska, owned PZSS competitor license.
  • foreign, on the list of IPSC members in their Region.

Contact:
Kamil KALINOWSKI: phone: +48 605 669 128 , e-mail: kamross@poczta.fm

Website: www.sigma-shooting.plNOTE: Photographing and filming possible only from outside the designated stage area. This also applies to competitors.