Deklaracja członkowska (pdf)

Druk wpłaty wpisowego (pdf)

 Druk wpłaty składki członkowskiej (pdf)

STATUT STOWARZYSZENIA (pdf)

WPA_SPORTOWE_KOLEKCJONERSKIE_DOPUSZCZENIE_WNIOSEK (docx)

Karta zgłoszenia zmiany klubu (pdf)

Dane kontaktowe :

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
00-336 Warszawa, ul. Kopernika 30
tel./faks: (22)  849 84 67,  (22) 849 57 76
e-mail: biuro@pzss.org.pl
NIP: 5211181484

ŁÓDZKI  ZWIĄZEK  STRZELECTWA  SPORTOWEGO
91-427 Łódź, ul. A. Kamińskiego 7/9

www.strzelectwo.lodz.pl

NIP  725-13-98-920     REGON  471438295     KRS  0000079862

TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING

91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45

REGON: 366121355, NIP: 9471988441, KRS: 0000652508

KONTO: 88 1140 2004 0000 3902 7660 8679

email: kontakt@sigma-shooting.pl tel.: 600 319 307