WARUNKI PRZYJĘCIA:

– wypełnienie >>> deklaracji członkowskiej  

(dla osób niepełnoletnich dodatkowo pisemna zgoda opiekuna prawnego)

– pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej 

– wpłata wpisowego

STAŻ KANDYDACKI:

dla osób, które nie posiadają udokumentowanej znajomości przepisów bezpieczeństwa oraz warunków posługiwania się bronią palną sportową (np. patentu strzeleckiego, uprawnień prowadzącego strzelanie, uprawnień instruktora, itp.), konieczne jest zaliczenie stażu kandydackiego (min. 3 wizyty na strzelnicy), obejmującego m.in. szkolenie z:

– przepisów bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym

– wybranych zagadnień z Ustawy o Broni i Amunicji

– podstaw posługiwania się bronią palną

– wybranych zagadnień dotyczących rodzajów broni oraz stosowanej do niej amunicji oraz z zakresu budowy, zasady działania i konserwacji broni strzeleckie)  

OPŁATY:

Wpisowe dla osoby pełnoletniej (jednorazowo): 200zł

Składka członkowska dla osoby pełnoletniej (comiesięczna): 50 zł

Ubezpieczenie NNW dla wszystkich (22,3 zł/rok)