ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ ROZPOCZYNAMY PREZENTACJĘ CZYM DYSPONUJ NASI KLUBOWICZE