Informacje o zawodach:
Nazwa zawodów: Breda Polish Shotgun Championship 2020
Termin: 23-24 maj 2020
Miejsce: Strzelnica Towarzystwa Strzeleckiego „Sigma Shooting” Drużbice
Organizator: TS Sigma Shooting, KS Tarcza Szamotuły
Kierownik Zawodów:
Leszek Madajewski (POL), Bartłomiej Zawierucha (POL)
Sędzia główny:
Rainer Stettnisch (GER)
Leszek Madajewski (POL) preematch
Delegat Techniczny PZSS:
Robert Wrona (POL)
Kierownik Biura Obliczeń:
Marta Madajewska (POL)
Poziom zawodów:
Level III
Ilość torów:
12 w tym: 1 breneka, 1 loftka, 10 śrut
Minimalna ilość strzałów:
164 ( breneka 16 , loftka 16 , śrut 132)
Maksymalna ilość zawodników w meczu głównym: 120
Preematch tylko dla funkcyjnych i sponsorów.
Klasy sprzętowe:
Open, Standard, Standard Manual, Modified (klasyfikacja przy minimum 10 zawodnikach),
Kategorie zawodnicze:
Lady, Senior, Super Senior ( klasyfikacja przy minimum 5 zawodnikach).
Amunicja:
Zgodna z przepisami IPSC (załącznik E1) z wyjątkiem: loftka może posiadać maksymalnie 9 kulek o maksymalnej średnicy 9 mm.
Kąty bezpieczeństwa: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa,
Drużyny:
Minimum 3 osobowe

Termin rozpoczęcia rejestracji 10.03.2020r.
Termin zakończenia rejestracji: 01.05.2020
Opłata startowa: 300 PLN (80 USD) przelewem do 05.05.2020 r. Opłatę należy wnieść 7 dni po terminie rejestracji. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje wykreślenie z listy startowej.
400 PLN (100 USD) na miejscu w dniu zawodów
Opłata za zgłoszenie drużyny:
200 PLN (60 USD) przy zgłoszeniu minimum 3 drużyn w dywizji lub kategorii.
Dane do przelewu bankowego:
TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING
91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45
 88 1140 2004 0000 3902 7660 8679

Przepisy:
IPSC, ostatnia edycja i interpretacje
Opłata arbitrażowa:
300 PLN (80 USD)
Ograniczenia:
Zawody tylko dla zawodników IPSC:

  • polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
  • zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów.

Kontakt :
Leszek Madajewski: telefon +48 604 458 508 , e-mail: leszek@uklad.com.pl
Bartłomiej Zawierucha: telefon +48 600 319 307 ,
e-mail: kontakt@sigma-shooting.pl

Strona zawodów: https://www.sigma-shooting.pl

UWAGA: Fotografowanie i filmowanie przebiegu możliwe tylko z poza wyznaczonego obszaru torów. Dotyczy to również zawodników.

Information about the competition
Match name: Breda Shotgun Polish Chamionship 2020
Date: 23-24 May 2020
Location: Shooting Range TS Sigma Shooting, Drużbice
Organizer: TS Sigma Shooting, KS Tarcza Szamotuły
Match Director:
Leszek Madajewski (POL), Bartłomiej Zawierucha (POL)
Range Master:
Rainer Stettnisch (GER)
Leszek Madajewski (POL) preematch
Stats Officer:
Marta Madajewska (POL)
Level III
Number of stages:
12 ( 1 slug , 1 buckshot, 10 birdshot )
Mininimum rounds;
164 ( slug 16, buckshot 16, birdshot 132)
Main Match capacity: 120
Preematch for RO’s and Sponsors only.
Divisions:
Open, Standard, Standard Manual, Modified. A divisions is valid if there are at least 10 shooters.
Categories:
Lady, Senior, Super Senior. A category is valid if there are at least 5 shooters.
Ammunition restrictions:
IPSC-Shotgun rules, Appendix E1, with the following exemption: buckshot is limited to a maximum of 9 pellets with maximum 9 mm diameter,
Safety angels: for structural reasons, they can be narrowed safety angles,
Teams:
Minimum 3 competitors on team
Registration deadline:
01.05.2020
Entry fee (individual):
300 PLN (80 USD) in advance to 05.05.2020 r. Payments must be made within 7 days after registration. No payment after this date will cause deletion from the start list.
400 PLN (110 USD) on the range

Entry fee (team):
200 PLN (60 USD), minimum 3 teams on Division or Category
Bank transfer informations:
The fee has to be paid in advance to the bank account of:
TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING
91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45
PL  88 1140 2004 0000 3902 7660 8679
SWIFT/BIC : BREXPLPWMBK

Rules
IPSC, last edition and interpretations
Arbitration fee
300 PLN (80 €)
Limitations
Only for IPSC competitors:

  • polish, according to list of Region IPSC Polska, owned PZSS competitor license.
  • foreign, on the list of IPSC members in their Region.

Contact:
Leszek Madajewski: phone: +48 604 458 508 , e-mail: leszek@uklad.com.pl

Website: www.sigma-shooting.pl

NOTE: Photographing and filming possible only from outside the designated stage area. This also applies to competitors.