Uchwałą zarządu stowarzyszenia z dnia 14 marca 2018r. powołaliśmy do życia sekcję dynamiczną zajmującą się strzelaniami IPSC, IDPA, 3GUN, LIGA SPORTERA.

Na stanowisko Kierownika sekcji zarząd powołał kolegę Marcina Wojcieszka.