Uprzejmie prosimy WSZYSTKICH klubowiczów o dokonanie wpłaty kwoty 20PLN tytułem obowiązkowego ubezpieczenia NNW na rok 2018. Wpłaty należy dokonać do 15.12.2017r. przelewem na konto (dane poniżej). W tytule przelewu należy wpisać „Imię i Nazwisko – ubezpieczenie NNW na 2018”

TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING

91-174 Łódź,  ul. Romanowska 45

KONTO: 88 1140 2004 0000 3902 7660 8679