Miejsce: Strzelnica Łódzka  ul. Brzezińska 1/3, Łódź.

Data: 20.02.2018 (wtorek)

19:00 – 20:00 – Egzamin teoretyczny

20:00 – 21:00 – Egzamin praktyczny

Koszt: 50 PLN

Broń i amunicja: własna

Kandydaci proszeni są o przybycie z własnym wyposażeniem tj. broń z magazynkami, amunicja minimum 36 szt., optimum 50 szt., pas z kaburą i ładownicami spełniającymi wymogi przepisów IPSC, ochronniki słuchu i wzroku, długopis.

Egzamin składa się z części teoretycznej trwającej ok. 20 minut (test zawierający 20 pytań) oraz praktycznej – trzy różne tory z minimalną ilością strzałów 36 .

                                    Negatywny wynik części teoretycznej wyklucza z udziału w części praktycznej.

Do egzaminu wymagana jest licencja PZSS.

Zapisy, ew. pytania proszę kierować pod adres: kabar002@wp.pl

Egzaminator – Zdzisław JACEK

Wszystkie, aktualne szczegóły procedury Egzaminu Kompetencyjnego są na stronie: http://ipsc-pl.org/zostan-zawodnikiem-ipsc/legitymacje/

Pozdrawiam,

Zdzisław JACEK

607 616 982