Z racji niskiej temperatury jutrzejsze strzelanie zostaje odwołane.

Zapraszamy za tydzień.