W związku z tym iż Rysiek Swetru wraz z koleżanką Bieńkows.ką i ekipą z UE chcą zrobić z praworządnych i zdrowych psychicznie obywateli bydło, które nie zasługuje i nie jest godne posiadania broni palnej jako stowarzyszenie przystępujemy do projektu Firearms United konsolidującego środowiska strzeleckie.

Dziś przesłaliśmy list intencyjny w tej sprawie do Firearms United.

Zachęcamy każde stowarzyszenie do podobnych działań. Informacje pod adresem: https://firearms-united.com/pl/konsolidacja-srodowiska-strzeleckiego/