NA STRONE PZSS POJAWIŁA SIĘ NASTĘPUJĄCA INFORMACJA:

„W związku z pojawiającymi się w niektórych klubach trudnościami z rejestracją zawodników w bazie PZSS przedłużamy okres przejściowy organizacji egzaminów na patent strzelecki do 30 czerwca br.
W okresie tym kluby rejestrują zawodników w bazie, a egzaminy odbywać się będą według zgłoszeń Wojewódzkich Związków Strzelectwa Sportowego na dotychczasowych zasadach.
Komisja Licencyjna PZSS”