W związku ze zmianami organizacyjnymi (nieprzewidzianymi) na niedzielnych zawodach klubowych nie będą realizowane planowane wcześniej konkurencje dynamiczne.

Część statyczna pozostaje bez zmian.